na wszelki wypadek

Grupy ryzyka

Choroba ta dotyczy w większym stopniu osób z cukrzycą typu II, czyli tą nie wymagającą wstrzyknięć insuliny.

  • Chorzy na cukrzycę.
  • Osoby z niezdiagnozowaną cukrzycą!

Choroba ta dotyczy w większym stopniu osób z cukrzycą typu II, czyli tą nie wymagającą wstrzyknięć insuliny.

Powikłanie w postaci stopy cukrzycowej występuje u około 20% leczonych szpitalnie z powodu cukrzycy i jest przyczyną 50% wszystkich amputacji kończyn wykonywanych w oddziałach chirurgicznych.

Dobierz

odpowiedni produkt do rany

Dobór odpowiedniego produktu jest niezwykle istotny. Od niego bowiem zależy skuteczność leczenia ran trudno gojących się.

przejdź

Pytania i odpowiedzi

Z jakimi ranami trudnogojącymi spotykamy się najczęściej?

Najczęściej występują rany owrzodzeniowe kończyn dolnych wśród których wyróżniamy: owrzodzenia żylne goleni, owrzodzenia tętnicze, owrzodzenia tętniczo-żylne oraz stopę cukrzycową. Inne rany trudno gojące się to odleżyny oraz skutki urazów termicznych i chemicznych, oparzenia i odmrożenia.

przejdź do FAQ