na wszelki wypadek

Jak leczyć

W wielu przypadkach owrzodzeń podudzi, standardem jest wielokierunkowy model leczenia.

W przypadku owrzodzeń będących konsekwencją zaawansowanej niewydolności żylnej, obrzęków podudzi, nieleczonych żylaków, standardem jest wielokierunkowy model leczenia obejmujący:

  • leczenie miejscowe rany - leczenie opatrunkami,
  • kompresoterapię - leczenie bandażami lub specjalnymi pończochami,
  • farmakoterapię - leczenie środkami farmaceutycznymi - lekami
  • i ostatecznie likwidację refluksu żylnego – leczenie chirurgiczne.
     

Postępowanie miejscowe ma na celu przyspieszenie oczyszczenia owrzodzenia z tkanek martwiczych oraz pobudzenie procesu gojenia. Celem leczenia zachowawczego jest odwrócenie efektów nadciśnienia żylnego, poprawa powrotu żylnego, a zatem – zmniejszenie obrzęku. Podstawę leczenia zachowawczego stanowi terapia uciskowa. Zwiększa ona miejscowe ciśnienie hydrostatyczne oraz zmniejsza ciśnienie w żyłach powierzchownych, ograniczając przesięk płynu z naczyń. Dzięki stopniowanemu uciskowi przyspiesza się przepływ krwi w żyłach układu głębokiego. Niezmiernie ważnym elementem leczenia zachowawczego jest farmakoterapia.

Leczenie owrzodzeń podudzi jest trudne oraz długotrwałe dlatego, aby było ono jak najmniej kosztowne i skuteczne to musi opierać się na szczerej i systematycznej współpracy pacjenta z lekarzem.

Dobierz

odpowiedni produkt do rany

Dobór odpowiedniego produktu jest niezwykle istotny. Od niego bowiem zależy skuteczność leczenia ran trudno gojących się.

przejdź

Pytania i odpowiedzi

Z jakimi ranami trudnogojącymi spotykamy się najczęściej?

Najczęściej występują rany owrzodzeniowe kończyn dolnych wśród których wyróżniamy: owrzodzenia żylne goleni, owrzodzenia tętnicze, owrzodzenia tętniczo-żylne oraz stopę cukrzycową. Inne rany trudno gojące się to odleżyny oraz skutki urazów termicznych i chemicznych, oparzenia i odmrożenia.

przejdź do FAQ