na wszelki wypadek

Przyczyny powstawania

Oparzenia są skutkiem działania wysokiej temperatury, żrącego środka chemicznego lub prądu. 

Do najczęstszych przyczyn oparzeń należy energia cieplna, której źródłem może być gotująca woda, para wodna, gorące substancje płynne bądź półpłynne jak tłuszcz czy parafina, jak również oparzenia spowodowane urządzeniami gospodarstwa domowego.

W oparzeniach elektrycznych głównym czynnikiem uszkadzającym jest przejście przez tkanki prądu o wysokim napięciu z towarzyszącym ich ogrzaniem. Natomiast oparzenia chemiczne zwykle spowodowane są działaniem zwykłych kwasów bądź zasad. Bez względu na źródło powstania oparzenia stanowią specyficzne urazy i mogą stać się przyczyną poważnych powikłań w życiu pacjenta.

Dobierz

odpowiedni produkt do rany

Dobór odpowiedniego produktu jest niezwykle istotny. Od niego bowiem zależy skuteczność leczenia ran trudno gojących się.

przejdź

Pytania i odpowiedzi

Z jakimi ranami trudnogojącymi spotykamy się najczęściej?

Najczęściej występują rany owrzodzeniowe kończyn dolnych wśród których wyróżniamy: owrzodzenia żylne goleni, owrzodzenia tętnicze, owrzodzenia tętniczo-żylne oraz stopę cukrzycową. Inne rany trudno gojące się to odleżyny oraz skutki urazów termicznych i chemicznych, oparzenia i odmrożenia.

przejdź do FAQ