na wszelki wypadek

Do kogo po poradę

Leczenie odleżyn należy do kompetencji lekarza oraz pielęgniarki która ma ukończony kurs w zakresie leczenia ran przewlekłych.

Oczywiście w pierwszej kolejności do lekarza pierwszego kontaktu.

Leczenie odleżyn należy do kompetencji lekarza oraz pielęgniarki, która ma ukończony kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran przewlekłych. Kompetencje pielęgniarki są ograniczone do leczenia odleżyn od 1 do 3 stopnia.

Czasami stan rany wymaga chirurgicznego oczyszczenia rany i wtedy lekarz pierwszego kontaktu kieruje nas do specjalisty chirurga.

Leczenie odleżyn jest trudne oraz długotrwałe dlatego, aby było ono jak najmniej kosztowne i skuteczne to musi opierać się na szczerej i systematycznej współpracy pacjenta z lekarzem i musi być połączone z intensywną, profesjonalną pielęgnacją.

Dobierz

odpowiedni produkt do rany

Dobór odpowiedniego produktu jest niezwykle istotny. Od niego bowiem zależy skuteczność leczenia ran trudno gojących się.

przejdź

Pytania i odpowiedzi

Z jakimi ranami trudnogojącymi spotykamy się najczęściej?

Najczęściej występują rany owrzodzeniowe kończyn dolnych wśród których wyróżniamy: owrzodzenia żylne goleni, owrzodzenia tętnicze, owrzodzenia tętniczo-żylne oraz stopę cukrzycową. Inne rany trudno gojące się to odleżyny oraz skutki urazów termicznych i chemicznych, oparzenia i odmrożenia.

przejdź do FAQ