na wszelki wypadek

Typy gojenia ran

Wyróżniamy rany trudno gojące się - gojenie przez ziarninowanie oraz rany ostre – gojenie doraźne przez rychłozrost.

1. Rany trudno gojące się - gojenie przez ziarninowanie

  • znaczny ubytek tkanek
  • rana nie może być zamknięta przy użyciu metod fizycznych
  • długi czas gojenia
  • leczenie oparte jest na procesach rekonstrukcji tkanek – ubytek wypełnia ziarnina, na którą napełza naskórek i tworzy się blizna

2. Rany ostre – gojenie doraźne przez rychłozrost

  • pochodzenia chirurgicznego lub świeże rany urazowe
  • minimalna utrata tkanek
  • brzegi zostają łączone dzięki szwom lub przy użyciu plastra

 

Dobierz

odpowiedni produkt do rany

Dobór odpowiedniego produktu jest niezwykle istotny. Od niego bowiem zależy skuteczność leczenia ran trudno gojących się.

przejdź

Pytania i odpowiedzi

Z jakimi ranami trudnogojącymi spotykamy się najczęściej?

Najczęściej występują rany owrzodzeniowe kończyn dolnych wśród których wyróżniamy: owrzodzenia żylne goleni, owrzodzenia tętnicze, owrzodzenia tętniczo-żylne oraz stopę cukrzycową. Inne rany trudno gojące się to odleżyny oraz skutki urazów termicznych i chemicznych, oparzenia i odmrożenia.

przejdź do FAQ