na wszelki wypadek

Słowniczek

Wykaz trudniejszych terminów medycznych zawartych na niniejszej stronie pozwoli lepiej zapoznać się ze specyfiką ran.

Farmakoterapia - leczenie chorób lub zwalczenie ich objawów przy wykorzystaniu leków.

Hydrokoloid - rodzaj opatrunku specjalistycznego, który wykonany jest z żelu hydrokoloidowego.

Hydrożel - rodzaj opatrunku specjalistycznego, który wykonany jest z materiału charakteryzującej się magazynowaniem wody.

Infekcja (z łac. infectio) – przedostanie się do organizmu ludzkiego drobnoustrojów chorobotwórczych. Aby wywołać stan chorobowy muszą one zwalczyć odporność organizmu. Jeżeli wejście zakażanie znajduje się w okolicy miejsca występowania infekcji wówczas mówi się o miejscowym zakażeniu. W przypadku gdy infekcja połączona jest z ogólnoustrojową reakcją zapalna wówczas taki stan nazywa się sepsą

Kompresoterapia – wykorzystywanie odpowiedniej siły nacisku w procesie rehabilitacji pacjentów.

Naskórkowanie - Polega na przemieszczaniu się komórek nabłonkowych z brzegów rany oraz z mieszków, nachodzeniu na ziarninę i w efekcie tworzenie się naskórka.

Odleżyny – to uszkodzenia skóry i głębiej leżących tkanek powstałe wskutek długotrwałego lub powtarzającego się ucisku, który prowadzi do niedokrwienia tkanek i powstania martwicy. Jest lub może być miejscem rozwoju infekcji.

Owrzodzenia – są to ubytki skóry właściwej, które w momencie ustępowania pozostawiają blizny.

Owrzodzenia żylne - to przewlekłe rany , które charakteryzują się zaburzeniami w procesie gojenia i opornością na leczenie.

Pianka poliuretanowa – rodzaj materiału opatrunkowego wykonany z pianki.

Rana - to uszkodzenie skóry oraz zasami też głębiej leżących pod nią tkanek, a nawet narządów na skutek urazu mechanicznego, termicznego lub chemicznego.

Rany czerwone – oznaczają rany w fazie ziarninowania. Rany czerwone wymagają utrzymania wilgotnego środowiska przy jednoczesnej kontroli poziomu wysięku.

Rany czarne – rany z suchym strupem martwiczym. Rany czarne wymagają uwodnienia tkanki martwiczej oraz stymulacji procesu autolizy, czyli naturalnego oczyszczania rany.

Rany ostre – są to charakterystyczne rany, które powastają w efekcie wypadków lub działań chirurgicznych.

Rany różowe – oznaczają rany w fazie naskórkowania. Rany różowe wymagają utrzymania wilgotnego środowiska i ochrony delikatnych tkanek.

Rany trudno gojące się – rany, których zdrowienie wymaga długiego okresu leczenie np. odleżyny, owrzodzenia, oparzenia itp.

Rany żółte – oznaczają rany z dużą ilością rozpływanej tkanki martwiczej. Rany żółte wymagają pochłaniania nadmiaru wysięku wraz z resztkami materiału martwiczego.

Rychłozrost - polega na gojeniu rany przez bezpośrednie zamknięcie, które najczęściej wspomagane jest przez założenie szwów chirurgicznych. Proces rychłozrostu polega na naskórkowaniu czyli migracji komórek naskórka pomiędzy brzegami rany, ale także z gruczołów skórnych i mieszków włosowych.

Sterydoterapia - leczenie chorób lub zwalczeni ich objawów przy wykorzystaniu leków sterydowych.

Uraz chemiczny – uszkodzenie tkanki, narządu lub większego obszaru ciała na skutek działania odczynników chemicznych.

Uraz mechaniczny - uszkodzenie tkanki, narządu lub większego obszaru ciała na skutek działania czynnika mechanicznego.

Uraz termiczny - uszkodzenie tkanki, narządu lub większego obszaru ciała wskutek działania temperatury na skutek działania odczynników chemicznych.

Wilgotne leczenie ran – bazuje na wynikach badań naukowych, które dowiodły, że rany w wilgotnym środowisku goją się średnio o 50%szybciej niż w środowisku suchym. Zgodnie z ta koncepcją, leczenie polega na zamknięciu rany za pomocą specjalnego opatrunku, który:

  • utrzymuje odpowiedni poziom wilgoci na powierzchni rany, by stworzyć optymalne środowisko gojenia
  • inicjuje autolityczne oczyszczanie co prowadzi do szybszego oczyszczenia rany i rozpoczęcia procesu gojenia
  • izoluje ranę termicznie, co pozwala utrzymać temperaturę na stałym poziomie i przyspiesza proces gojenia
  • zapewnia długotrwałe pochłanianie nadmiaru wysięku, co ogranicza liczbę zmian opatrunków
  • nie przywiera do rany – zmiana opatrunku jest bezpieczna dla nowopowstałych tkanek i bezbolesna dla pacjenta
  • jest wodoodporny i chroni ranę przed środowiskiem zewnętrznym, co minimalizuje ryzyko powstania infekcji

Wysięk - to płyn, który powstaje w przebiegu różnego rodzaju zapaleń.

Zespół stopy cukrzycowej - zespół charakterystycznych dolegliwości, które dotykają stopę. Występuje w efekcie powikłań związanych z cukrzycą u ok. 6-10% pacjentów. Nieleczony ZSC, prowadzi do nieodwracalnych deformacji i martwic stopy, co w efekcie może zakończyć się kończy się amputacją kończyny.

Ziarnina - nowo powstała tkanka łączna posiadająca bogatą sieć naczyń włosowatych. Ziarnina stanowi jeden z procesów gojenia rany.

Ziarninowanie – jest to proces tkankowy przbiegający w fazie gojenia rany, który polega na wypełnieniu ubytku tkanek przez ziarninę, na którą nadpełza naskórek tworząc w dalszej kolejności bliznę.

Dobierz

odpowiedni produkt do rany

Dobór odpowiedniego produktu jest niezwykle istotny. Od niego bowiem zależy skuteczność leczenia ran trudno gojących się.

przejdź

Pytania i odpowiedzi

Z jakimi ranami trudnogojącymi spotykamy się najczęściej?

Najczęściej występują rany owrzodzeniowe kończyn dolnych wśród których wyróżniamy: owrzodzenia żylne goleni, owrzodzenia tętnicze, owrzodzenia tętniczo-żylne oraz stopę cukrzycową. Inne rany trudno gojące się to odleżyny oraz skutki urazów termicznych i chemicznych, oparzenia i odmrożenia.

przejdź do FAQ