na wszelki wypadek

Refundacja

Pacjent może się dowiedzieć, czy kwalifikuje się do otrzymania recepty uprawniającej do zakupu refundowanych opatrunków.

Leczenie ran trudno gojących się jest trudne. W zależności od stanu rany trwa około jednego do kilku miesięcy, jest więc sporym wyzwaniem dla rodzinnego budżetu. Aby leczenie było skuteczne i dobrze dobrane, wymagana jest od pacjenta systematyczna współpraca z personelem leczącym. Tylko lekarz lub pielęgniarka, na podstawie poprawnego rozpoznania procesów przebiegających w ranie, może dokonać odpowiedniego doboru opatrunku.

Odpowiedni opatrunek jest warunkiem skutecznego procesu leczenia. Pacjent prowadzony przez lekarza i mający przez niego wypisywane recepty na opatrunki może się dowiedzieć, czy jego jednostka chorobowa kwalifikuje go do otrzymania recepty uprawniającej do zakupu opatrunków w ramach refundacji. Refundacja dotyczy dwóch stanów chorobowych:

 

Epidermolysisbullosa

czyli pęcherzowego oddzielania się naskórka oraz przewlekłego owrzodzenia. W pierwszym przypadku opatrunek w ramach refundacji wydawany jest pacjentowi bezpłatnie tj. do wielkości limitu refundacyjnego. Natomiast przy przewlekłych owrzodzeniach refundacja obejmuje 30% ceny wyrobu.

 

Epidermolysis bullosa – opatrunek wydawany bezpłatnie do wielkości limitu refundacyjnego

Przewlekłe owrzodzenie – opatrunek wydawany za 30% ceny wyrobu

Spośród opatrunków Medisorb refundacją objęte są:

  • Medisorb A opatrunek służący do kontroli wysięku polecany do ran powierzchniowych i głębokich z dużym lub średnim poziomem wysięku
  • Medisorb H - opatrunek służący do kontroli wysięku polecany do ran powierzchniowych ze średnim poziomem wysięku.
  • Medisorb G – opatrunek w postaci żelu, może być stosowany do
    uwadniania/usuwania czarnej suchej tkanki martwiczej inicjując w ten
    sposób proces oczyszczania rany.

 

Podstawą do ubiegania się o refundację jest prawidłowo wypełniona recepta. Na recepcie, oprócz podstawowych danych pacjenta, musi być podana pełna nazwa opatrunku, jego wymiar oraz ilość opatrunków wymaganych do przeprowadzenia terapii. Recepta osób uprawnionych do skorzystania z refundacji w przypadku przewlekłego owrzodzenia musi jeszcze zawierać oznaczony poziom odpłatności R-ryczałt 30%, 50% lub 100% odpłatności.

 

Uwaga: bez podania dokładnego sposobu dawkowania farmaceuta może wydać dwa najmniejsze opakowania opatrunku czyli dwie sztuki;
podając dokładny sposób dawkowania, można wypisać opatrunki na maksymalnie 3-miesięczną kurację.

 

Poziom cen poszczególnych wyrobów objętych refundacją reguluje w drodze rozporządzenia Minister Zdrowia - wykaz cen urzędowych, hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 

Na stronie Ministerstwa Zdrowia znajdują się aktualnie obowiązujące Obwieszczenia MZ w sprawie wykazu leków refundowanych, w których  można znaleźć produkt objęty refundacją wraz z limitem refundacyjnym, ceną urzędową oraz udziałem finansowym pacjenta. 


 

Wzór prawidłowo wypełnionej recepty

Dobierz

odpowiedni produkt do rany

Dobór odpowiedniego produktu jest niezwykle istotny. Od niego bowiem zależy skuteczność leczenia ran trudno gojących się.

przejdź

Pytania i odpowiedzi

Z jakimi ranami trudnogojącymi spotykamy się najczęściej?

Najczęściej występują rany owrzodzeniowe kończyn dolnych wśród których wyróżniamy: owrzodzenia żylne goleni, owrzodzenia tętnicze, owrzodzenia tętniczo-żylne oraz stopę cukrzycową. Inne rany trudno gojące się to odleżyny oraz skutki urazów termicznych i chemicznych, oparzenia i odmrożenia.

przejdź do FAQ